Posteri

Poster

Dobro…
…da vidim…
…ko kaže…
…da je…
…napolju pakao?

Možda je to zima…
…samo je mi…
…greškom zovemo…
…vrućina.

Da…
…možda je nama…
…u stvari…
…hladno…
…ili…
…barem…
…hladnjikavo.

A možda je mene vrućina…
…koju bi možda…
…mogli nazvati…
…hladnoćom…
…spičila u glavu…
…pa…
…malčice buncam.

Đavo ce ga znati…