Dečije ćoše

Pingvin

Hitala sam juče Knezom
Kad naiđoh na pingvina
I mogu vam odmah reći
Da je pingvin ptica fina.

U sred dana on u fraku
Ko gospodin džadom šeta
Kao da mu sneg što pada
Ni na trenak ne zasmeta.

Šeta gradom ko gospodin
I za zimu ič ne haje
Ni na um mu nije palo
Da se sa njom on zamaje.

A ja šetam ubundana
Sva u jaknu ušuškana
I još pride kapa, šal
Ugrejana ni za mal’.

Sva nezgrapna hitah žurih
Kolko mogah Knezom jurih
Da pobegnem ja od zime
Dok se sunce ne izdigne.

Šetala sam juče Knezom
Kad naiđoh na pingvina
I mogu vam odmah reći
Da je pingvin ptica fina.

Dečije ćoše

Lola

Listala je mala Lola
Vel’ku knjigu punu slova
Pošto čitat’ nije znala
Slike sve je zagledala.

Na slikama čuda svaka
Sa medvedom priča svraka
Zeka s vukom kocke slaže
Lija na hleb puter maže.

Još svakakva čuda vide
Od svakog joj prsti bride
Da okrene list od knjige
U sledeće čudo virne.

Zamisli se mala Lola
Nad slikama punim boja
Pa sve misli kako mora
Da nauči sva ta slova.